تغییر دادن امنیت قطعنامه اخبار سیاست خارجی

تغییر دادن: امنیت قطعنامه اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی در شرایط مطلوبی قرار نداریم/ مردم از بعضی ارز‌ش‌های اسلامی و دینی زده شده‌اند ، حسین کمالی

حسین کمالی، دبیرکل حزب کار با توجه به شرایط اقتصادی و گلایه‌های مردم در این باره، با اشاره به اهداف انقلاب اسلامی گفت: به نظر می‌رسد اهدافی که ما جهت پیروزی انق

در شرایط مطلوبی قرار نداریم/ مردم از بعضی ارز‌ش‌های اسلامی و دینی زده شده‌اند ، حسین کمالی

حسین کمالی: در شرایط مطلوبی قرار نداریم/ مردم از بعضی ارز ش های اسلامی و دینی زده شده است اند

عبارات مهم : اسلامی

حسین کمالی، دبیرکل حزب کار با توجه به شرایط اقتصادی و گلایه های مردم در این باره، با اشاره به اهداف انقلاب اسلامی گفت: به نظر می رسد اهدافی که ما جهت پیروزی انقلاب اسلامی داشتیم، از جمله دفاع از حقوق محرومان و فرودستان، حمایت از راحت زیستی و رسیدن به شرایطی که حکومت مردمی شکل بگیرد تا مردم در کنار مسئولان قرار گیرند، بود.

کمالی در گفت وگو با «اعتمادآنلاین» در ادامه عنوان کرد: همچنین رسیدن به شرایطی که کشور مستقل باشد، بتواند به یک اقتصاد خوب و رفاه برسد. پرسشها اجتماعی به شکلی درآید که ارکان خانواده سلامت خود را حفظ و بر آن افزوده شود. ارتباط گسترده خوبی با سایر کشورها و ملت ها به خاص با کشورهای اسلامی جهت خود ایجاد کنیم.

در شرایط مطلوبی قرار نداریم/ مردم از بعضی ارز‌ش‌های اسلامی و دینی زده شده‌اند ، حسین کمالی

او در ادامه تاکید کرد: در حقیقت بخش هایی از این سیاست ها و اهداف یا به علت اینکه خودمان گزینش کردیم یا به این علت که به ما تحمیل شد؛ در شرایطی قرار گرفته ایم که شرایط مطلوبی نیست.

دبیرکل حزب کار راجع به تحقق اهداف انقلاب بیان کرد: اگر بخواهیم این را به عنوان مبانی انقلاب در نظر بگیریم، آن مبانی تایید شده است انقلاب را در هر بخشی باید مدنظر قرار دهیم و به همان سمت و سو حرکت کنیم.

حسین کمالی، دبیرکل حزب کار با توجه به شرایط اقتصادی و گلایه‌های مردم در این باره، با اشاره به اهداف انقلاب اسلامی گفت: به نظر می‌رسد اهدافی که ما جهت پیروزی انق

کمالی با توجه به نسخه پیچی بعضی گروه ها جهت عوض کردن مسیر و طرح راه های تازه جهت تحقق مباحث مطرح شده است از طرف امام (ره) گفت: راجع به اینکه بعضی فکر می کنند باید یک موقعیت و جریانات جدیدی به راه بیندازیم یا باید یک تحول ایجاد کنیم به نظر می آید آنچنان نیاز نباشد.

او افزود: به عنوان نمونه در سیستم اداری بروکراسی حاکم هست، در موقعیت اقتصادی اصلاح ساختار اقتصادی صورت نگرفته است و هنوز یک اقتصاد پویا و روی پا خود نداریم و … امروز در جامعه ما با فرهنگ بومی و اسلامی زندگی نمی کنند و در حقیقت نوعی زدگی نسبت به بعضی ارز ش های اسلامی و دینی در جامعه دیده می شود.

کمالی در پاسخ به این پرسش که این روند را نشات گرفته از فهم و نشانه گذاری اشتباه می دانید یا به نظرتان در اجرا و مجریان مسئله وجود داشته، بیان کرد: هم در فهم مباحث و هم در اجرای مباحث مسئله داشته ایم و نتوانسته ایم جامعه را در این مباحث با خود همراه کنیم.

در شرایط مطلوبی قرار نداریم/ مردم از بعضی ارز‌ش‌های اسلامی و دینی زده شده‌اند ، حسین کمالی

دبیرکل حزب کار راجع به لزوم تغییرات تاکید کرد: اگر بخواهیم تغییرات ایجاد کنیم باید یک بازگشت و عودت به مفاهیم و ارزش های انقلاب اسلامی را در دستورکار قرار دهیم و به دنبال این نباشیم که مباحث جدیدی را مطرح کنیم که احتمالا جامعه با آنها همراهی نخواهد کرد.

واژه های کلیدی: اسلامی | انقلاب | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog